Op deze dag waren we met ons negenen op stap in een buurt met een triest verleden, maar waarover ook een aantal positieve zaken zijn te melden.

Op vrijdagmiddag 31 maart 2023 gaan we dus met onze buurtgenoot Bas op stap in de Transvaalbuurt. Een buurt zonder kerken, maar met pleinen en monumenten met een verhaal. Berlage was van deze buurt de stedenbouwkundig hoofdarchitect.Naar: Wikipedia Amsterdam TransvaalbuurtDeze rondleiding met Bas was - na de Indische Buurt, de Diamantbuurt en de Oosterparkbuurt - inmiddels al de vierde buurtwandeling met Bas.

#buurtwandelingmetbas