Op donderdag 28 juli gingen tien buurtgenoten en twee introducés naar de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie. Vernieuwing en traditie. Deze was te zien in het museum met de naam Embassy of the Free Mind. De expositie ging over religieuze vrijdenkers: de rozenkruisers. Zij geloofden in het goddelijke in zowel de mens als in de natuur.

In het prachtige pand 'Het Huis met de Hoofden' aan de Keizersgracht 123 was de tentoonstelling verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Middels fraaie voorwerpen en veel interessant beeldmateriaal kregen we een indruk van deze spirituele beweging.

Wil je de prachtige foto's zien die onze buurtgenoot Hans heeft gemaakt. Ga dan naar Ons Buurtalbum.

"Begin 17e eeuw verkeerde Europa in crisis; politieke en religieuze spanningen liepen op en zouden uiteindelijk leiden tot de Dertigjarige Oorlog. Het besef groeide dat er iets moest veranderen, niet alleen in de maatschappij, maar ook in de mens zelf.

In enkele jaren tijd, van 1614-1616, werden – anoniem – drie geschriften gepubliceerd, de Fama Fraternitatis, de Confessio Fraternitatis (De Roep en De Belijdenis van de Rozenkruisers Broederschap) en Die Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis).

Deze geschriften riepen op tot een algehele vernieuwing van religie, wetenschap en samenleving op basis van de ‘hermetische filosofie’ en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ze brachten de gemoederen van denkers en geleerden in heel Europa in grote beroering en inspireerden gedurende alle eeuwen daarna groepen van mensen hun ideeën te bestuderen.
 
De tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing neemt de bezoeker mee in het fenomeen van deze geheimzinnige broederschap rond de legendarische figuur van Christiaan Rozenkruis.

Wie stonden er achter deze oproep? Wat wilden ze bewerkstelligen? Waarom moest dat anoniem? Waarom riep hun vreedzame boodschap niet alleen bijval op, maar ook verzet? En waarom is zij nog steeds actueel?"

Bron: Website Museum

Ons Buurtalbum.