Dinsdag 8 februari is de 2e dinsdag van de maand, dus de maandelijks KOFFIE -INLOOP. Deze keer deden we dat bij Café Scharrebier. SOOP was namelijk aan het klussen geslagen. Op deze inloop kwamen maar liefst negen van onze buurtgroep af. De eerste meldde zich al voor elven en de laatsten vertrokken om 12:30.