In het eerste kwart van de vorige eeuw bestonden er al ongeveer vijf zaken die als roze bekend stonden. The Empire was daarvan de bekendste en is ook de zaak waarover de meeste informatie beschikbaar is. Het was een van de oudste met name bekende homocafés van Amsterdam. De zaak bevond zich aan de Nes 17 en werd voor het eerst vermeld in 1911. Het café heette later onder meer Maxim en Bob's-Bar Bodega en bleef tot eind jaren dertig een homoseksueel publiek trekken.

Wil je nog meer weten? Ga dan naar de Wikipedia! Of naar Mokums ABC.

#onzebuurt