In juni vroeg ik jullie via Flamingo of er belangstelling bestond voor het samenbrengen van senioren met de jonge lhbti+-generatie bij een lunch. Dat zou plaatsvinden tijdens Pride op donderdag 3 augustus. Doel was met elkaar in gesprek te gaan over het lhbti+’er-zijn. Ruim vijftig positieve reacties was het resultaat en de meesten meldden zich direct al aan.

Dit werd de start van een nieuwe activiteit tijdens de Pride week. Ook ontstond een samenwerkingsverband tussen de Senior Pride Commissie en de Junior/Student Pride Commissie van de stichting Pride Amsterdam. Het Bob Angelo Fonds deed een schenking van € 1.000 voor de kosten en de stichting Pride Amsterdam stond borg voor de rest. Veertig senioren gaven zich definitief op. Dat was tevens het maximum want in totaal waren er tachtig plaatsen beschikbaar. Er vielen nog wat mensen af zodat uiteindelijk 33 enthousiaste senioren aanwezig waren in The Social Hub. Met het werven van de jongeren ging het wat stroever, maar uiteindelijk voegden zich 25 jongeren bij de senioren. Was het eigenlijk de bedoeling een een-op-een gesprek te voeren, door het verschil in aantal en het feit dat jongeren soms ook met z'n tweeën wilden deelnemen, ontstonden diverse tafels met drie, vier of vijf personen. Dat gebeurde geheel organisch en was prima zo.

De voorzitter van stichting Pride Amsterdam heette iedereen vervolgens welkom. Daarna werd eerst een kopje soep geserveerd maar toen waren de gesprekken al in volle gang. De rest van de lunch was selfservice. Zo geanimeerd en intensief waren de gesprekken dat de organisatie mensen moest aansporen om ook wat eten op te scheppen. Aan het eind werden hier en daar contactgegevens uitgewisseld. Alleen daardoor was het al een succes. Namens iedereen bedankte Nelleke Oepkes de organisatie en de sponsoren voor dit unieke gebeuren. Dat werd met applaus ondersteund. Maar ook de zeer positieve reacties daarna gaven duidelijk aan dat dit naar meer smaakte. 

Begin september hebben alle deelnemers enkele evaluatievragen gekregen. Ik ben benieuwd naar de reacties. Ook zijn er al ideeën om zoiets meermalen per jaar te organiseren. Allen, die zich hebben opgegeven en aangemeld wilden blijven, krijgen dan automatisch een uitnodiging. Mocht je nu denken: ‘Daar wil ik ook bij horen,’ stuur dan een korte e-mail naar sj.blenk@gmail.com.