themabijeenkomst 22 juni Stadsdeel Zuid & Werkgroep Grey Pride Zuid
22 juni van 17.30 – 20.00 uur
Lekstraat 13A (Locatie Puur Zuid – Buurtteam Zuid)

Stadsdeelbijeenkomst op 22 juni a.s. :  (On)veiligheid om uit de kast te komen / (on)veiligheid om zichtbaar te zijn. Welk lef is er (helaas nog) nodig om zichtbaar jezelf te zijn en lief te hebben?

Het thema raakt aan het basisidee van het Keurmerk Roze Loper: Hoe zorgt een zorginstelling ervoor dat de LHBTIQ-bewoners zichzelf kunnen zijn en niet terug kruipen in de kast.  Datzelfde geldt voor b.v. onderwijs, religieuze instellingen, werkgevers, politie: Hoe dragen zij bij aan een klimaat binnen hun eigen organisatie/dienstverlening dat ondersteunend is aan de mogelijkheden van LHBTIQ- ers om zichzelf te zijn/uit de kast te komen/zichtbaar te zijn.  Stichting SOOZ was de eerste Amsterdamse welzijnsorganisatie die het Roze Loper Keurmerk voor al haar locaties heeft gekregen. De toenmalige SOOZ directeur zei toen: “Inclusiviteit moet niet het eindpunt zijn in Amsterdam, maar het vertrekpunt!”

Zowel ervaringen van (on)veiligheid als voorbeelden van investeren in de veiligheid komen door dit thema aan bod:  

 

  • Vanuit de LHBTIQ doelgroep (ervaringsdeskundigen): wat heb (of had) je als LHBTIQ-er nodig om veilig uit de kast te komen/jezelf te zijn/ zichtbaar te zijn. Welk lef is er (helaas nog) nodig  

  • Vanuit Werkgevers/Organisaties/Dienstverlening ((potentiële) bondgenoten): Wat kan je bieden / wat is er gedaan om (on)veiligheid ongedaan te maken en een klimaat te creëren van veiligheid en inclusiviteit. Welk lef wordt er aan de dag gelegd? Welk Lef is er nodig om het goed te regelen.

  • De gemeente Amsterdam is een actieve regenbooggemeente. Wat kan de gemeente nog meer doen om een klimaat van veiligheid en inclusiviteit te laten ontstaan bij onderwijs, werkgevers, dienstverlening binnen én buiten de gemeentelijke dienst?

Met sprekers, muziek en voordracht
We beginnen met een maaltijd waarbij we met elkaar in gesprek gaan over het thema.

Meer informatie over deze bijeenkomst bij
Jelle Houtsma-Grech jellehoutsmagrech@gmail.com