Dierbare, beste mensen,

We hebben iets belangrijks met jullie te delen. ​Paus Franciscus heeft namelijk in het najaar 2021 een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  De recent opgerichte stichting RK homo-emancipatie Priester Jan Veldt neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van en rond homo-emancipatie in de Rooms-Katholieke Kerk.​

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Wij zien dit als een goede mogelijkheid om een nieuw begin te maken van elkaar kennen, naar elkaar luisteren, elkaar respecteren, elkaar omarmen en samen verder bouwen aan de toekomst.

Alleen samen kunnen we iets in beweging krijgen, daarom doen wij een beroep op een ieder na te denken en antwoorden te formuleren op een paar vragen. Deze vragen kunt u lezen in het bijgevoegde manifest.

Tevens willen wij vragen deze mail zoveel als mogelijk te delen met anderen. Want hoe meer reacties wij kunnen verzamelen, hoe sterker wij de standpunten tot in Rome kenbaar kunnen maken.

Op voorhand dank en hartelijke groet,

Bestuur Stichting RK homo-emancipatie Priester Jan Veldt