Aan een themabijeenkomst Ouder worden, schrikbeeld of kans? bleek tijdens de middag Autonomie vorig jaar behoefte.
Doel van deze middag: een gesprek hierover op gang brengen omdat we ouder worden, er meer ouderen en minder zorgvoorzieningen zijn.
Onder leiding van Marianne de Pundert (preventie medewerker Arkin) en David Noordhoff (RSA) inventariseerden de 21 deelnemers de voor- en nadelen van het ouder worden:
Een paar voordelen:
 
- milder zijn voor jezelf en anderen
- kunnen genieten van het kleine en eenvoudige 
- geen arbeidsverplichting meer
- meer inzicht en (zelf)kennis 
 
waardoor beter in staat te kiezen wat je echt wilt.
 
Een paar nadelen:
 
- bezig met eigen levenseinde ook door het verlies van dierbaren
- lichamelijke ongemakken
- 'opgaan' in het verkeer of 'meegroeien' met de technologiese ontwikkelingen gaat minder 'vanzelf'
 
waardoor het gevoel meer in de marge terecht te komen. 
 
In tweetallen bespreken we deze kwesties waarbij het hardop uitspreken de pijn van de nadelen blijkt te verlichten.
 
Als 'roze oudere attitude' komen we tot het volgende:
 
- hulp vragen als nodig én ontvangen
- nooit ofte nimmer terug de kast in
- je veilig en onafhankelijk blijven voelen
- positief zijn met humor
- bewegen, gezonde levensstijl, hobby 
- alles mag, niets moet
- erop uit, 'dingen' blijven delen
- genoeg daglicht, muziek
 
Tenslotte stellen we elkaar in subgroepen nog enkele vragen.
Bijvoorbeeld:
- vind je het moeilijk om afhankelijk te zijn of 
- om je kwetsbaarheid te tonen
 
Het hardop antwoorden, met elkaar lachen soms, doet door herkenning minder alleen en daardoor sterker voelen bij moeilijke levensvragen.
 
Door Arkin worden via QR code nog de vragen beantwoord of je iets aan de middag had en welk cijfer je die geeft.

Bij Arkin is bovendien een cursus 'Vitaal Ouder Worden' te volgen.