Zaterdag 25 februari 2023 van 14.00 - 16.00 uur

Door Marie-José Gijsberts* en Erik Olsman*

Net als bij veel andere mensen staat autonomie bij lhbti+ ‘ers hoog in het vaandel. Velen van ons hebben geleerd om de regie over het eigen leven te voeren, wat bijvoorbeeld helpt om het leven vorm te geven op de manier die bij ons past. Dat hieraan risico’s kleven, weten we en we kennen ook de dunne scheidslijn tussen de regie houden en die - dreigen te - verliezen.

In deze RSA workshop gaan we op zoek naar de mogelijkheden en beperkingen van autonomie, waarbij ook grenzen in beeld zullen komen. Wanneer is het belangrijk om de teugels wat te laten vieren en moeilijke dingen in het leven te delen met anderen en bijvoorbeeld ook hulp te vragen? Wat betekent dit voor jezelf, je eventuele partner en voor ons als community bij ons denken over mantelzorg.

Met een groep van maximaal 25 mensen willen we deze thema’s onderzoeken. We bespreken wat belangrijk is, voor ieder persoonlijk en voor onze community. Doel is het met en voor elkaar ontwikkelen van optimale zorg voor jezelf en tegelijkertijd adequate mantelzorg.
Gespreksleiders Marie-José en Erik zijn deskundig op het gebied van de onderwerpen ‘lhbti+ en ouder worden’ en ‘kwaliteit van leven’.

Locatie en tijdstip
De bijeenkomst vindt plaats in buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2A te Amsterdam. De zaal is op 25 februari open vanaf 13.30 uur en het programma start om 14.00 uur.

Aanmelden via: themabijeenkomst@rozestadsdorp.amsterdam. Slechts 25 deelnemers kunnen meedoen. Er wordt veel belangstelling verwacht. Dus: wie het eerst mailt, … 
 
Deze themabijeenkomst werd georganiseerd door: Marijke Kooi, David Noordhoff, Jaap van Riemsdijk en Josee Rothuizen.                          

*Prof. dr. Marie-José Gijsberts is specialist ouderengeneeskunde. Zij besteedt specifieke aandacht aan zingevingsvragen en zoekt met patiënten een evenwicht tussen vragen / beperkingen en krachtbronnen.
*Dr. Erik Olsman is universitair hoofddocent geestelijke verzorging, een deel van de zorg waar zingeving en levensvragen centraal staan. Hij promoveerde in medische ethiek en werkte als geestelijk verzorger in palliatieve zorg. In zijn werk is autonomie een belangrijk thema.
**************************************