Het Roze Stadsdorp Amsterdam organiseert een paar keer per jaar een themabijeenkomst, waar iedereen welkom is. We kondigen in de nieuwsbrief bijtijds een volgende themabijeenkomst aan.

De Kerngroep Thema-commissie van het Roze Stadsdorp bestaat uit: Josee Rothuizen, Marijke Kooi en David Noordhoff.

Heb je zelf een onderwerp, wat je belangrijk vindt, stuur ons e-mail