Kom erbij, sluit je aan!

Afgelopen november is de werkgroep WZD enthousiast van start gegaan. Tot nu hebben wij ons vooral georiënteerd op welke organisaties/instanties/kennis/onderzoeken er bestaan op het terrein van WZD en wat er zoal wordt georganiseerd of geagendeerd op dit terrein w.b. onze LHBTI+  Community in Amsterdam, zowel bij bestaande organisaties/actiegroepen als van overheidswege/gemeente.

We hebben de eerste stappen gezet om een netwerk/platform op te zetten van de diverse organisaties in Amsterdam. Om elkaar te informeren, te signaleren en te agenderen in onze stad en gemeente.

Daarnaast zijn we bezig ons verdere actieplan te ontwikkelen. Wat kunnen en willen we betekenen voor ons mooie stadsdorp?

Op dit moment zijn er 5 leden actief in onze Werkgroep. Het onderwerp Wonen hebben we even on hold gezet wegens te weinig menskracht.

Vind je het leuk, heb je ervaring, of juist niet maar zin om je in onze onderwerpen te verdiepen?

We overleggen gemiddeld eens in de 4 weken, vaak met eten toe en tussendoor doet ieder wel of niet een taak/taken.

Meer weten? Kijk op de website van Roze Stadsdorp- onder Wonen, zorg en dienstverlening, of neem contact op met ons