Het Roze Stadsdorp Amsterdam stelt de getoonde informatie op haar website nauwkeurig en met aandacht samen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Het Roze Stadsdorp Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan en/of de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van het Roze Stadsdorp Amsterdam.
De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij het Roze Stadsdorp Amsterdam. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Roze Stadsdorp Amsterdam.

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is gerechtigd om geplaatst materiaal zonder opgave van redenen te wijzigen of te verwijderen van de website. Ook kan het Roze Stadsdorp Amsterdam zonder opgave van redenen bepaalde gebruikers de toegang tot de site ontzeggen. Het Roze Stadsdorp Amsterdam biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy gelinkte websites
Het Roze Stadsdorp Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de internetsite van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Het Roze Stadsdorp Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Het Roze Stadsdorp Amsterdam is hier niet verantwoordelijk voor.