Privacy

De Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam (RSA) wil uw privacy en de veiligheid van jouw gegevens goed bewaken. Uw persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk. U laat uw persoonsgegevens achter als u zich via de website of facebook aanmeldt voor de RSA nieuwsbrief. RSA gebruikt uw gegevens alleen om u via een (maandelijkse) nieuwsbrief op de hoogte brengen van alle activiteiten en bijeenkomsten van het RSA en om mensen via buurtgroepen met elkaar in contact te laten komen. Ook gebruikt RSA uw gegevens als u gebruik maakt van het prikbord / Vraag en Aanbod. Om inzicht te krijgen hoe onze website en nieuwsbrief ervaren wordt en om verbeterpunten te ontvangen, stuurt de RSA redactie af en toe een enquete of vragenlijst naar (een deel van) de leden. Voor het overige zal RSA de persoonlijke gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. Het RSA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Privacyverklaring

De Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam (RSA) werkt conform een privacyverklaring en voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Persoonsgegevens nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief verzamelt e-mail-nieuwsbrief-provider LaPosta de volgende persoonsgegevens:
  • e-mailadres (verplicht)
  • voornaam (verplicht)
  • achternaam (verplicht)
  • postcodes (verplicht)
  • adres (optioneel)
  • woonplaats (optioneel)
  • telefoon (verplicht)
  • lid ander stadsdorp (optioneel)
  • talenten/interesses/opmerkingen (optioneel)
Deze gegevens worden opgeslagen bij LaPosta waarmee RSA een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Laposta, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Voor het bewaken van uw persoonsgegevens die u invult via het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief van het RSA, heeft het RSA een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten met Laposta.

Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en voor het indelen in buurtgroepen op basis van postcodes.

Afmelden voor nieuwsbrief

in elke nieuwsbrief staat onderaan een link om u uit te schrijven (Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. Onderaan elke nieuwsbrief staat een afmeldlink (hier afmelden) Lukt dat niet dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@rozestadsdorp.amsterdam. De redactie zal u dan uitschrijven en u daarvan op de hoogte stellen. We sturen een mail naar uw buurtgroep om ook daar uw gegevens te verwijderen of we maken u erop attent om uzelf uit te schrijven uit uw buurtgroep en eventuele andere (activiteiten)groepen.

Persoonsgegevens veranderen

U kunt via een e-mail naar redactie@rozestadsdorp.amsterdam ook uw gegevens laten veranderen.

Persoonsgegevens via de website

RSA vraagt via de website uw naam en e-mailadres voor:

het matchen van vragers en aanbieders op de Vraag-Aanbodpagina
en voor het plaatsen van reacties.

Deze gegevens worden niet op de website bewaard.

Donateur

Bent u een donateur, dan kan het RSA uw gegevens publiceren op de website en/of op Facebook en/of in de nieuwsbrief, echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende donateur.

Recht op vergetelheid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft jou de mogelijkheid om het recht op vergetelheid toe te passen. Indien je van dit recht gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de redactie via redactie@rozestadsdorp.amsterdam

Opslag gegevens en data veiligheid

Gegevens van nieuwsbriefontvangers en buurtgroepen worden ook bewaard op Stack, een online opslagruimte van transip, waar alle bestanden van het RSA veilig en versleuteld zijn opgeslagen in Nederland, en waar de Nederlandse wetten van toepassing zijn. Het bestuur, de beheerder en de redactie van het RSA kunnen deze lijsten downloaden, inzien en gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven, het matchen van vragers en aanbieders op het Prikbord / de Vraag-Aanbodpagina op de RSA website en voor het indelen in buurtgroepen op basis van postcodes. Om inzicht te krijgen hoe onze website en nieuwsbrief ervaren wordt en om verbeterpunten te ontvangen, stuurt de RSA redactie af en toe een enquete of vragenlijst naar (een deel van) de leden. 

Persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Zowel Laposta als Stack (transip) slaan hun gegevens op Nederlandse servers.

Opslag gegevens en data veiligheid Prikbord / Vraag-Aanbod

Het RSA wil uw privacy en de veiligheid van uw gegevens goed bewaken. Uw persoonlijke informatie op het Prikbord / Vraag-Aanbodpagina behandelen wij vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens alleen om Vraag en Aanbod goed, snel en makkelijk op elkaar af te stemmen.
Het RSA verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij uw vraag of aanbod. Alle betrokken partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij werken niet met externe partijen die de vertrouwelijkheid niet kunnen garanderen.

Tot slot

Wij kunnen niet garanderen dat mensen geen misbruik maken van het vertrouwelijk karakter van de Vraag- en Aanbod-pagina. Wel hopen we dit zoveel mogelijk te voorkomen door bij aanmelding als lid van het RSA naast telefoonnummer en e-mailadres ook ieders woonadres te vragen. Dit is zuiver bedoeld voor de veiligheid.

Website

De RSA website is ondergebracht bij Colocci, een platform voor stadsdorpen.
De websites van Laposta, en Stack t(ransip), EN de website van het RSA zijn alle voorzien van een SSL-certificaat, te herkennen aan het slotje voor het webadres (url). Het webadres wordt vooorafgegaan door https://.

Cookies

Bij bezoek aan de website van het RSA worden geen andere cookies geplaatst dan functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en om te meten hoeveel mensen de RSA website bezoeken. Dit geeft informatie over het gebruik van de RSA website. De verzamelde gegevens over gebruikers en het gebruik van de RSA website helpt het RSA om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Wijzigingen privacybeleid

Deze verklaring over het RSA privacybeleid is voor het laatst aangepast op 24 juni 2022.

De Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.