Pride op de werkvloer en Q glossy Zuid
Op 11 oktober was het weer Coming-Outday, de dag waarop internationaal aandacht wordt besteed aan het openlijk uitkomen voor seksuele geaardheid en genderidentiteit. Op die dag organiseerden werkgroep Grey Pride Zuid en de stichting SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid) in de Oranjekerk een bijeenkomst met als thema Pride op de werkvloer.

Amsterdamse branie

Coming-Outday vond in 1988 voor het eerst plaats in de Verenigde Staten. Aanleiding was de Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights op 11 oktober 1987. Daarin liepen ongeveer 500.000 mensen mee om te protesteren tegen een uitspraak van het federale hooggerechtshof waarin de rechtmatigheid van een verbod op homoseksuele handelingen werd erkend.  In 2009 riep toenmalig minister Ronald Plasterk 11 oktober uit tot Nationale Coming-Outdag om daarmee de acceptatie van lhbtiq+’ers te bevorderen. Sindsdien worden elk jaar op deze dag activiteiten gehouden op diverse plaatsen in het land.

Het thema in de Oranjekerk dit jaar was Pride op de werkvloer, immers ook een plek waar iedereen voor zichzelf moet kunnen uitkomen. Aanwezige stadsdeelbestuurder Flora Breemer benadrukte het belang daarvan en wenste alle werkvloeren ‘Amsterdamse branie, trots, ruimte en liefde’.

Labels zijn voor bagage, niet voor mensen

Sprekers waren Paul Overdijk en Victor Vaessen. Beiden lichtten de waarde van diversiteit voor organisaties toe, ook in personeel en economisch opzicht.

Paul is een van de oprichters van Workplace Pride, een organisatie die ernaar streeft de werkomstandigheden van lhbtiq+ medewerkers wereldwijd te verbeteren, bedrijven te stimuleren hun medewerkers de ruimte en het vertrouwen te geven zichzelf te zijn en zich gewaardeerd te voelen. Het uiteindelijke doel is de algehele acceptatie te vergroten en een voorbeeld te zijn voor anderen. Workplace Pride heeft ongeveer honderd leden uit diverse landen. De leden zijn afkomstig uit overheids- en profit- en non-profitsectoren. Nederlandse bedrijven als de HEMA, de Bijenkorf, de ING en de KLM  zijn aangesloten. Organisaties die willen toetreden, moeten voldoen aan voorwaarden. Binnenkort wordt een toolkit gepresenteerd voor aspirantleden.

Victor is bestuurslid van Over the Rainbow, het in 2010 opgericht lhbtiq+ netwerk van de KLM met 345 individuele leden. Het bestuur komt uit alle sectoren van de KLM. Het ontstaan van Over the Rainbow en de vele daaruit voortvloeiende activiteiten geven aan dat ook een bedrijf als KLM werkt aan diversiteit en inclusie. Het credo is ‘Labels zijn voor bagage, niet voor mensen’’.

Ik ben altijd actiebereid geweest

Ook werd de derde editie van het magazine Q glossy Zuid gelanceerd. Daarin staan interviews van Paul Hofman met tien bewoners van Amsterdam-Zuid met een veelkleurig leven, bijna allemaal 55-plus. Deze generatie heeft zich ingezet voor de vrijheid, de gelijkwaardigheid en de rechten van lhbtiq+’ers. Onder de geportretteerden zijn Jet Key, voormalig directeur van Sail Amsterdam, en publiciste Dia Huizinga die zeven jaar een relatie had met ‘happy hooker’ Xaviera Hollander. Landschapsarchitect Allesandro Solci vertelt over zijn ambassadeurschap van het Amsterdamse Roze Ambtenaren Netwerk en Gijs-Bert Vervoorn over zijn werk als beheerder van de Amsterdamse Oranjekerk, een kerk met veel roze activiteiten en een activistische homovoorganger, Wielie Elhorst.

Ook Jelle Houtsma komt in de glossy aan het woord. Voorzitter van Grey Pride Zuid en elf jaar directeur van SOOZ. Daarmee was hij het gezicht van vele zorginstellingen in Amsterdam-Zuid. Jelle zette zich onder andere in voor het Roze Loper-keurmerk voor verpleeghuizen. Eerder was hij vrijwilliger bij het COC, bij de HIV-vereniging en lid van de LHBT-werkgroep van de Partij van de Arbeid. “Ik ben in mijn leven altijd actiebereid geweest als er iets onrechtvaardigs aan de hand was.”

Maar nu is het voor Jelle tijd het roer om te gooien. Samen met zijn man Mario begint hij in diens vaderland Malta een Bed & Breakfast.

Vacature Grey Pride Zuid

Het vertrek van Jelle betekent dat er een vacature ‘voorzitter van de (stadsdeel)werkgroep Grey Pride Zuid’ ontstaat. De werkgroep bestaat uit leden uit de lhbtiq+ gemeenschap in Amsterdam-Zuid en organiseert een groot aantal activiteiten dankzij een structurele subsidie. De inhoud van de functie staat op de nationale vacaturebank.

Misschien heeft een lezer van Flamingo belangstelling?

De Q glossy Zuid is gratis en kan besteld of gedownload worden via www.greypridezuid.nl