Binnen het Roze Stadsdorp Amsterdam ontstaan buurtgroepen en nabuurschap. Elke groep organiseert eigen activiteiten om buurtgenoten te leren kennen en om naar elkaar om te zien. Zo vindt elke buurtgroep haar eigen vorm.

Heb je na je aanmelding bij het Roze Stadsdorp Amsterdam nog niets gehoord van jouw buurtgroep of wil je zelf een buurtgroep opzetten, stuur dan een mail.