Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor 50+ LHBTIQA+-ers in Amsterdam en omstreken. We bestaan sinds 2016 en hebben inmiddels meer dan 900 deelnemers.

Wat doet het Roze Stadsdorp Amsterdam?

Nieuwe ontmoetingen

Het Roze Stadsdorp is een netwerk waar je je makkelijk bij aan kunt sluiten, waar je nieuwe mensen ontmoet en ook vaak oude bekenden tegenkomt. We organiseren bijeenkomsten en activiteiten.*

Allereerst is er onze maandelijkse borrel die zeer goed bezocht wordt. Daarnaast hebben we regelmatig themabijeenkomsten over relevante en interessante onderwerpen.

Andere activiteiten zijn samen wandelen, fietsen, dansen, poolen of bridgen. Ook hebben we een actieve filmclub en een museumclub. Nieuwe initiatieven zijn o.a. boekenclubs. Alle activiteiten worden aangekondigd op de website en in de maandelijkse uitgebreide en informatieve nieuwsbrief.

*Helaas kunnen door corona de meeste activiteiten tijdelijk niet doorgaan.

Onze buurtgroepen

Naarmate je ouder wordt, is het des te belangrijker is om actief te blijven en voldoende sociale contacten te onderhouden. Het zijn vooral de contacten die je gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven bepalen.

Zolang je nog mobiel bent maakt het niet uit waar je die anderen ontmoet, dat kan overal, maar naarmate je ouder wordt, wordt je actieradius beperkter. Daarom is het van belang een sociaal netwerk in je eigen omgeving te hebben.

Met buurtgroepen, per wijk georganiseerd, wil het Roze Stadsdorp de mogelijkheid bieden om in de eigen woonomgeving in contact te komen met andere roze buurtbewoners. Zo kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen zoals een kopje koffie drinken, ergens heen gaan, elkaar bellen, maar ook hand- en spandiensten voor elkaar verrichten bijvoorbeeld een boodschapje doen. Op deze manier bouwen we met elkaar een roze netwerk op in onze eigen woonomgeving. Maar dat doe je pas als je elkaar beter kent. Het is dan immers vanzelfsprekender om even iets voor elkaar te doen.

Waarom is een specifiek netwerk van belang voor roze ouderen?

Onze generatie roze ouderen heeft meestal geen kinderen, familie woont vaak niet in de buurt of het contact is niet optimaal. Ook blijkt uit onderzoek dat roze Amsterdammers vaker geen vaste partner hebben. Dat betekent dat we in mindere mate kunnen terugvallen op traditionele netwerken. We moeten het dus vooral hebben van onze ‘andere familie’.