Dit is de nieuwe naam van onze Nieuwsbrief Roze Stadsdorp Amsterdam. Zoals het Leger des Heils de Strijdkreet heeft, de Marine de Alle Hens, Amsterdam de Echo, de ANWB de Kampioen, zo hebben wij nu onze Flamingo. Deze naam is een herkenbaar elegant roze symbool voor onze eigen community en spreekt wat meer tot de verbeelding dan alleen ‘Nieuwbrief’. 

We nodigen je uit hier iets van te vinden. Opbouwende kritiek en suggesties worden gewaardeerd!

De kernredactie van de Flamingo bestaat uit Annemarie, ellekari en Haidy. Deze kerngroep wordt aangevuld met Jaap van Riemsdijk, Nelleke Oepkes, Rud Perree, Emma van Zalinge, Jacqueline Jansen, Frank Storm en anderen. Ineke Kraus, RSA-bestuursvoorzitter, schrijft regelmatig het Voorwoord.

De Flamingo krijg je elke maand per mail, in de oneven maanden de korte versie, met voornamelijk tips, mededelingen en activiteiten. In de even maanden vind je die ook in de lange versie, aangevuld met interviews, artikelen etc. Het staat ook jou vrij een bijdrage te leveren, praktisch of poëtisch, creatief of informatief, of een combinatie hiervan. Alles waarvan je denkt dat het interessant is voor onze doelgroep, stuur maar aan redactie@rozestadsdorp.amsterdam.

We wensen jullie veel leesplezier!