De stichting Roze Stadsdorp Amsterdam gaat bij de Belastingdienst de ANBI-status aanvragen.

Als die verleend wordt, vermelden we dat op deze pagina. Het betekent dat giften aan de stichting fiscaal voordeel hebben.

Voor de ANBI zijn de volgende zaken van belang:

 • De naam van de instelling 
  Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam
 • Het RSIN/fiscaalnummer  
  858063232
 • Kamer van Koophandel
  KvK-nummer 69914974
 • De doelstelling
  In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen (artikel  lid1):
  De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen, behouden en versterken van de zelfstandigheid en waardigheid van 50 plussers ten behoeve van de LHBT+ gemeenschap in Amsterdam en omliggende gemeentes;
  2. Het bevorderen van sociale participatie, sociale cohesie en gezondheid van 50 plussers ten behoeve van de LHBT+ gemeenschap in Amsterdam en omliggende gemeentes;
  3. Het bevorderen en ontwikkelen van nabuurschap van 50 plussers ten behoeve van de LHBT+ gemeenschap in Amsterdam en omliggende regio;
  4. Het verstrekken van voor de 50 plussers ten behoeve van de LHBT+ gemeenschap in Amsterdam relevante informatie met betrekking tot het bovenstaande;
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 • Het beleidsplan
  Het beleidsplan is beschikbaar. U kunt het lezen door te klikken op “Beleidsplan 2019-2020”.

 

 • De bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld als het bestuur uit minder dan drie leden bestaat.Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Het bestuur
Voorzitter Ineke Kraus
Secretaris Niels Wolf
Penningmeester Gert van der Worp
   

 

  • Het beloningsbeleid
   De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
   Het jaarverslag 2018 biedt goed inzicht in de activiteiten.

 

 • Een financiële verantwoording
  De financiële verantwoording over het jaar 2018 is opgenomen in het jaarverslag 2018, als laatste onderdeel.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2019.