Een bijdrage van Frank Storm

Kennen jullie het Roze Senioren Café al? In een gezellige, vriendelijke en warme groep, die geaffilieerd is met het COC, voeren we goede gesprekken, hebben we plezier en vieren we verjaardagen. Vrienden die overleden zijn worden eervol en met diepe sympathie herdacht. Er zijn drankjes en kleine hapjes. De stemming is, zeker in deze donkere en vaak eenzame tijden, altijd erg opbeurend.

Op 16 september traden Cees Walraven en Igor de Kort op. Het duo zong een repertoire van Nederlandse en internationale hits. We zongen en bewogen soms enthousiast mee, als de liedjes daartoe uitnodigden. Beide zangers brachten plezier of verdriet uitmuntend over. Igor liet een andere kant van zijn talent zien toen hij begon te ‘toveren’. In Jacques Brels’ Ne Me Quitte Pas riep hij een geschilderd masker tot leven dat hij smeekte om hem niet te verlaten. Het was een betoverend en ontroerend stukje theater. Het optreden van Cees en Igor werd beloond met een denderend applaus. Gefluisterde ‘Bravos!’ en ‘Meer, meer’ waren ook te horen.

Aan het eind van de bijeenkomst legden de aanwezigen zoals altijd hun bijdragen voor de kosten van de hapjes en drankjes in een schaal. We verheugen ons al op de volgende keer.

Het Roze Senioren Café komt eens in de twee weken bij elkaar in de zaal van het DOC op de Stadhouderskade 89. De bijeenkomsten, met gratis entree, zijn op woensdag in de even weken. De volgende vindt plaats in week 42, op 14 oktober. De deuren gaan vanaf 13.00 open, het programma begint om 14.00. De RIVM-regels worden nauwgezet gevolgd. Aanmelden is op het ogenblik verplicht. Aanmelden kan via jong568@zonnet.nl of telefonisch +31 299 429 364 bij Michiel de Jong. Meer informatie